Mishandeling – Wat is het en wat kun je doen?

Mishandeld worden is een verschrikkelijke gebeurtenis. Lichamelijk en psychisch moet je herstellen en tegelijkertijd moet je actie ondernemen. Er komt veel op je af. Je hoeft het niet alleen te doen: neem contact op met een slachtofferadvocaat voor ondersteuning en gratis juridisch advies.

Contact opnemen Over advocaat Sanne Striekwold

Mishandeling: wat te doen?

Ben je mishandeld? Dan is het belangrijk om voor jezelf op te komen. Het is begrijpelijk dat de situatie veel indruk op je maakt. Probeer toch de volgende stappen te nemen. Vraag bijvoorbeeld hulp aan een familielid, vriend of Slachtofferhulp Nederland . Je staat er niet alleen voor.

Stap 1: Ga naar een arts

De eerste stap is dat je goed voor jezelf zorgt. Ga direct naar een arts, ook als de verwondingen lijken mee te vallen. Een klap op je hoofd kan grote gevolgen hebben. De arts onderzoekt je en stelt een medische verklaring op. Deze verklaring kan later belangrijk bewijsmateriaal zijn voor het claimen van schadevergoeding.

Stap 2: Doe aangifte bij de politie

Ga zo snel mogelijk naar de politie om aangifte van mishandeling te doen. De politie kan onderzoek doen en op zoek naar de dader. Vertel zo uitgebreid mogelijk je verhaal en neem eventueel bewijsmateriaal mee. Lees meer

Stap 3: Schakel een slachtofferadvocaat in

Tijdens een strafproces kan er veel op je afkomen. Dit is begrijpelijk, aangezien je iets ergs hebt meegemaakt. Als slachtoffer heb je recht op een gratis slachtofferadvocaat. Een slachtofferadvocaat ondersteunt je in het proces, maakt het begrijpelijk en houdt rekening met jouw wensen. Hulp bij het claimen van schadevergoeding kan fijn zijn, omdat een slachtofferadvocaat daar veel ervaring in heeft.

Wat is mishandeling?

Mishandeling is als iemand je bewust pijn doet of verwond. Dat betekent dat één klap al gezien wordt als mishandeling. Mishandeling is een strafbaar feit en valt dus onder het strafrecht. Een mishandeling kan grotere gevolgen hebben dan je misschien in het begin denkt. Het kan lichamelijk maar ook psychisch letsel opleveren.

Gradaties/Ernst van de mishandeling

Er zijn verschillende soorten mishandelingen. In de wet is vastgelegd wat mishandeling is. Omdat geen enkele situatie hetzelfde is, is het onmogelijk om dat volledig in de wet te beschrijven. Daarom wordt ook gekeken naar wat rechters eerder voor uitspraken hebben gedaan in soortgelijke gevallen. Dat wordt jurisprudentie genoemd. Op hoofdlijnen kan je mishandeling opsplitsen in eenvoudige mishandeling en ernstige of zware mishandeling.

Eenvoudige mishandeling

Bij eenvoudige mishandeling was de dader niet van plan om ernstige schade te veroorzaken. Het kan gebeuren dan een slachtoffer wel blijvend last houdt van de mishandeling, dan kan het nog steeds gezien worden als eenvoudige mishandeling. Uit onderzoek moet blijken wat het precies was.

Ernstige mishandeling

Bij ernstige, of zware mishandeling zal het slachtoffer nooit meer volledig herstellen. De dader was ook van plan om ernstige letsel te veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan gevolgen als een verlamming of niet meer kunnen werken.

Kindermishandeling

Kindermishandeling is ook een vorm van mishandeling. Er is sprake van kindermishandeling als het kind onveilig is in een bedreigende of gewelddadige situatie. Voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, maar ook het gebruiken van geweld tegen kinderen valt onder kindermishandeling en is strafbaar. Een slachtofferadvocaat kan ouders of (tijdelijke) voogd bijstaan in het strafproces zodat de belangen van het kind goed worden beschermd.

Jezelf verdedigen bij mishandeling

Wanneer je wordt mishandeld kun je hier behoorlijk van schrikken. Misschien doe je niets terug, je bevriest als het ware. Dat is een hele normale en veel voorkomende reactie! je hoeft je daar niet voor te schamen. Het kan ook gebeuren dat je jezelf probeert te verdedigen als er direct gevaar is. In het wetboek van Strafrecht wordt dit noodweer genoemd. Je mag dus proberen jezelf te verdedigen en de mishandeling te stoppen, als het maar in verhouding is met wat jou wordt aangedaan. Een extreem voorbeeld is dat wanneer je door iemand wordt geschopt, je hem niet mag doodschieten. De rechter beslist uiteindelijk of het ook daadwerkelijk noodweer was.

Wanneer er wordt geoordeeld dat je een eigen aandeel c.q. schuld hebt gehad in het geweld dat tegen jou gebruikt is, kan dat gevolgen hebben voor de toewijzing van de door jou gevorderde schadevergoeding.

Slachtofferadvocaat na mishandeling

Als slachtoffer van mishandeling kan ik je als slachtofferadvocaat ondersteunen tijdens het strafproces. Ik vertel je op een begrijpelijke manier wat er tijdens het strafproces gaat gebeuren. Ook kijken we samen naar het mogelijke recht op schadevergoeding. 

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor gratis juridisch advies.

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer

112

Politie

0900 – 8844

Slachtofferhulp Nederland

0900 – 0101

Slachtofferadvocaat Sanne Striekwold

06 – 42 17 03 71