Privacy beleid

Inleiding

Slachtofferadvocaat.nu neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy beleid leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy beleid lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy beleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met sanne@slachtofferadvocaat.nu

Wie is Slachtofferadvocaat.nu

Slachtofferadvocaat.nu valt onder B&S Advocaten, kantoorhoudende te Doetinchem (7008 AS) aan de Plakhorstweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09220843.

Ons site adres is: https://www.slachtofferadvocaat.nu.

Hoe gebruikt Slachtofferadvocaat.nu jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Slachtofferadvocaat.nu persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Slachtofferadvocaat.nu voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Slachtofferadvocaat.nu worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde Verlenen van de dienst zelf
Gegevens NAW -gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te
leveren
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Slachtofferadvocaat.nu heeft gegevens over jou in bezit omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Slachtofferadvocaat.nu over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Slachtofferadvocaat.nu. Je kunt verzoeken dat Slachtofferadvocaat.nu je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Slachtofferadvocaat.nu te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Slachtofferadvocaat.nu of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Slachtofferadvocaat.nu te verkrijgen. Slachtofferadvocaat.nu zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Daar heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Slachtofferadvocaat.nu je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Slachtofferadvocaat.nu
Een verzoek kan verstuurd worden naar sanne@slachtofferadvocaat.nu Slachtofferadvocaat.nu zal je verzoek z.s.m. inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Slachtofferadvocaat.nu een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Slachtofferadvocaat.nu je verzoek afwijst zullen in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Slachtofferadvocaat.nu verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en welke gebruikt Slachtofferadvocaat.nu?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die je bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we
het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Slachtofferadvocaat.nu gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Slachtofferadvocaat.nu verstrekt. Slachtofferadvocaat.nu krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

Slachtofferadvocaat.nu maakt gebruik van de volgende analyticsdienst: Google Analytics.
Wij hebben onze diensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:
a. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.
b. Wij hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
c. Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Slachtofferadvocaat.nu voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteren. Het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruikt maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Slachtofferadvocaat.nu je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar sanne@slachtofferadvocaat.nu Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Slachtofferadvocaat.nu jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar sanne@slachtofferadvocaat.nu Daarnaast kan je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.