RECHT OP GRATIS ADVOCAAT?

Ben je slachtoffer geworden van een ernstig gewelds- of seksueel misdrijf? Of ben je nabestaande van een slachtoffer? Dan heb je recht op een gratis advocaat. Een slachtofferadvocaat wordt dit ook wel genoemd. Heb je vragen of kan ik iets voor jou betekenen? Aarzel niet om contact op te nemen. Je staat er niet alleen voor.

Contact opnemen Over advocaat Sanne Striekwold

Ondersteuning van een gratis advocaat

Ben je slachtoffer geworden van een strafbaar feit, dan is dat meestal een hele heftige gebeurtenis. Zowel lichamelijk als emotioneel kan dit heel zwaar zijn. Ook een juridisch proces kan veel van je vragen. Je moet je verhaal vertellen, maar ook keuzes maken wat je wel of niet wilt. En dit alles om uiteindelijk je recht te halen, te herstellen, het gebeuren een plekje te geven en verder te kunnen leven. Daarom is de juiste hulp van belang.

Om overzicht te houden in alle procedures, advies te krijgen op het gebied van jouw mogelijkheden en regelen van verschillende zaken is er ondersteuning van een gratis advocaat.

  • Gekwalificeerd Slachtofferadvocaat
  • Gratis inloopspreekuur
  • Makkelijk bereikbaar via Whatsapp

Zoals de naam al zegt is een slachtofferadvocaat er voor het slachtoffer. Maar ook nabestaanden hebben recht op een gratis advocaat.

In de volgende gevallen kom je in aanmerking voor een gratis advocaat:

  • Door een geweldsmisdrijf, seksueel misbruik of seksueel geweld heb je ernstige psychische klachten of lichamelijk verwondingen opgelopen.
  • Je bent nabestaande van een slachtoffer van moord, doodslag of dood door schuld.

Nadat je slachtoffer bent geworden van een ernstig geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf kun je aangifte doen bij de politie. Vanaf dat moment heb je recht op een gratis slachtofferadvocaat. In veel gevallen wordt er een gratis advocaat gezocht wanneer het onderzoek van de politie is afgerond. Politie attendeert slachtoffers vaak ook op het bestaan van Langzs-advocaten, ofwel gespecialiseerde slachtofferadvocaten (Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers). Als de zaak bij de politie is afgerond en de officier beslist tot vervolging over  te gaan dan stuurt het openbaar ministerie verschillende formulieren naar je op die je moet invullen. Dit kan soms ingewikkeld zijn. Een slachtofferadvocaat kan jou in dit geval gratis adviseren en bijstaan tijdens het hele proces.

Lees meer over juridische hulp tijdens het strafproces.

Wat de uitkomst van de strafzaak ook zal zijn, als slachtoffer of nabestaande van een gewelds- of zedenmisdrijf heb je recht op een gratis advocaat. Wordt de verdachte bijvoorbeeld niet vervolgd, dan hoef je niet alsnog de advocaat te betalen.

Ook wanneer de verdachte of het openbaar ministerie in hoger beroep gaat, zal nog steeds het uitgangspunt zijn dat je als slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf of zedenzaak recht hebt op kosteloze rechtsbijstand.

Wil je naast de bijstand in de strafzaak ook andere zaken geregeld hebben,  zoals het aanvragen van een echtscheiding, wijzigen van gezag, of het aanvragen van een straat- contactverbod in een kort geding, dan bent je wel advocaatkosten verschuldigd. Ik zal dan samen met je kijken of je voor die bijstand aanspraak kunt maken op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org), of dat je uurtarief verschuldigd bent.

Wet Versterking Positie Slachtoffer

Sinds de Wet Versterking Positie Slachtoffer hebben slachtoffers en nabestaanden meer rechten gekregen binnen het strafrecht en zijn zij een meer gelijkwaardige partij in het strafproces geworden. Zij worden meer betrokken in het strafproces en kunnen hierin worden begeleid door een gespecialiseerde slachtofferadvocaat. Met de inwerkingtreding van de wet Versterking Positie Slachtoffer hebben  slachtoffers en/of nabestaanden ook recht gekregen op kosteloze rechtsbijstand, ofwel een gratis advocaat. Daarvoor moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • er moet strafrechtelijke vervolging zijn ingesteld;
  • er moet sprake zijn van ernstig letsel (fysiek en/of psychisch)
  • de advocaat moet gespecialiseerd en gekwalificeerd zijn in slachtofferzaken.

Raad voor rechtsbijstand

Volgens de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) moet iedereen met een juridisch probleem de mogelijkheid tot rechtsbijstand krijgen.

De Raad voor rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en dus ook de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het recht op een gratis advocaat voor gewelds – en zedenmisdrijven valt hier ook onder. Het budget hiervoor komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wanneer je gebruik maakt van een gratis advocaat hoef je zelf geen subsidie aan te vragen. Dit regelt de slachtofferadvocaat.

Slachtofferadvocaat Sanne Striekwold

Ben je slachtoffer van ernstig geweld of seksueel geweld? Als slachtofferadvocaat kan ik je helpen tijdens het proces. Ik luister naar je verhaal, leg alles in begrijpelijke taal uit en ben goed bereikbaar. Ik ben gespecialiseerd slachtofferadvocaat en dus kun je gratis gebruik maken van mijn diensten. 

Kan ik iets voor je betekenen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek. Dit kan via het contactformulier of via Whatsapp. Samen kijken we naar een aanpak waar jij je prettig bij voelt.

Contact opnemen Over advocaat Sanne Striekwold
Sanne Striekwold