RECHT OP SCHADEVERGOEDING?

Ben je slachtoffer geworden van een ernstig geweldsmisdrijf, of een zedenmisdrijf? Of ben je nabestaande van een slachtoffer? Dan heb je mogelijk recht op schadevergoeding. Een slachtofferadvocaat kan je helpen met het bepalen hoeveel schadevergoeding je kan vragen. De officier van justitie of de rechter bepaalt hoeveel de dader moet betalen. Ook heb je mogelijk recht op een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Contact opnemen Over advocaat Sanne Striekwold

SCHADEVERGOEDING: HOE WERKT HET?

De hoogte van een schadevergoeding hangt af van verschillende factoren en kan op verschillende momenten en in sommige gevallen op verschillende manieren gevorderd worden. Geen enkele situatie is gelijk, dus laat je goed informeren. Een slachtofferadvocaat is zeker geen overbodige luxe, omdat er misschien wel dingen zijn waar je zelf niet aan hebt gedacht.

Kan ik schadevergoeding eisen?

Nadat je aangifte hebt gedaan bij de politie en zij het onderzoek heeft afgerond, gaat de zaak naar de officier van justitie. De officier beoordeelt dan of de verdachte wordt vervolgd of dat er misschien door gebrek aan bewijs een sepot moet volgen. Wanneer de verdachte wordt vervolgd, dan zul je als slachtoffer het wensenformulier  ontvangen en het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’. Dit is een uitgebreid formulier waarin je verschillende soorten schadevergoedingen kunt opgeven. Je moet hierin ook toelichten welk strafbaar is gepleegd en de waarde bepalen van de schade. De rechtbank zal zich tijdens de behandeling van de strafzaak buigen over de vordering tot schadevergoeding en beslissen of en zo ja welke posten toewijsbaar zijn en voor welk bedrag. 

Betalen van de schadevergoeding

Wanneer de rechtbank een bedrag aan schadevergoeding heeft toegewezen, wordt opdracht gegeven aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om het bedrag bij de dader te innen. Heeft de dader na 8 maanden nog niet het hele bedrag betaald,  dan kun je een voorschot krijgen van het CJIB. Een slachtofferadvocaat kan helpen bij het aanvragen hiervan.

Soorten schadevergoeding

In het formulier ‘Verzoek tot schadevergoeding’ kun je verschillende soorten schadevergoeding invullen. Daarbij moet je ook de hoogte van het bedrag invullen. Een slachtofferadvocaat kan met je meedenken, het kan namelijk lastig zijn om in te schatten wat er allemaal bij komt kijken.

Materiële en/of verplaatste schadevergoeding

Je kunt schade hebben opgelopen in de vorm van lichamelijk of psychisch letsel, maar het kan ook zijn dat je materiële schade hebt als gevolg van het strafbare feit. Deze kosten zijn meestal wat duidelijker uit te drukken in geld en kunnen deze schadeposten kunnen vaak ook met bewijsstukken worden onderbouwd/aangetoond.

Voorbeelden van materiële schade:

 • kosten voor een fysiotherapeut, huishoudelijke hulp
 • noodzakelijke aanpassingen aan de woning
 • telefoon- of reiskosten
 • spullen die kapot zijn gegaan zoals kleding of andere bezittingen.
 • minder kunnen werken, arbeidsongeschikt of studievertraging
 • invloeden op het pensioen

Immateriële schadevergoeding (smartengeld)

Wanneer je psychische of lichamelijke klachten hebt overgehouden aan het strafbare feit kan dat gevolgen voor je hebben. Ook hier mag je schadevergoeding voor vragen. Immateriële schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. Je moet deze klachten wel kunnen onderbouwen. Het kan moeilijk en emotioneel zijn om hier een bedrag aan te verbinden, omdat je de geleden schade er niet direct voor terug kan kopen. Een slachtofferadvocaat kan je hier in ondersteunen.

Voorbeelden van immateriële schade:

 • Psychisch of lichamelijk letsel, tijdelijk of blijvend
 • Minder levensvreugde
 • Verlies van sociale contacten
 • Pijn of angst door de gebeurtenis
 • Moeten stoppen met hobby’s of beroep

Affectieschadevergoeding

Ben je nabestaande van een overleden slachtoffer dan heb je mogelijk recht op vergoeding van affectieschade. Dit is ook een vorm van smartengeld. Dit geldt ook als je naaste bent van het slachtoffer met ernstig en blijvend letsel. Dit smartengeld is bedoeld voor de pijn, het verdriet en het verlies van levensvreugde.

Voorbeelden van affectieschade:

 • wanneer een kind door een ernstig geweldsmisdrijf levenslang gehandicapt blijft
 • als een ouder wordt neergeschoten en daardoor de partner en kinderen alleen achterblijven

Shockschade

Ben je niet zelf gewond geraakt, bijvoorbeeld bij een ernstig geweldsmisdrijf, maar was je wel getuige van deze schokkende gebeurtenis? Dan kan het gebeuren dat je psychische klachten overhoudt, bijvoorbeeld PTSS. Wanneer een psychiater dit heeft vastgesteld heb je mogelijk recht op een schadevergoeding voor shockschade. Dit is een vergoeding voor materiële schade, zoals verlies aan inkomen, en een bedrag aan smartengeld.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Mogelijk heb je ook recht op een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Tijdens het strafproces kun je al een voorschot vragen op de schadevergoeding. In sommige gevallen kan het prettig zijn om eerder al een vergoeding te krijgen; een strafzaak kan namelijk veel tijd in beslag nemen. Na de uitspraak wordt dit bedrag verrekend met de schadevergoeding die je nog moet ontvangen.

Schadevergoeding voor het slachtoffer

Als slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer heb je mogelijk recht op een gratis advocaat en schadevergoeding. Als gespecialiseerd slachtofferadvocaat heb ik de deskundigheid en ervaring om een volledig beeld te geven van de mogelijkheden van schadevergoeding.

 • Ik luister naar je verhaal en help je met het claimen.
 • Ik geef advies over een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
 • Ik ondersteun je in het hele strafproces.

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op voor gratis juridisch advies.

Slachtofferadvocaat Sanne Striekwold

Ben je slachtoffer van ernstig geweld of seksueel geweld? Als slachtofferadvocaat kan ik je helpen tijdens het proces. Ik luister naar je verhaal, leg alles in begrijpelijke taal uit en ben goed bereikbaar. Ik ben gespecialiseerd slachtofferadvocaat en dus kun je gratis gebruik maken van mijn diensten. 

Kan ik iets voor je betekenen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek. Dit kan via het contactformulier of via Whatsapp. Samen kijken we naar een aanpak waar jij je prettig bij voelt.

Contact opnemen
Sanne Striekwold