Huiselijk geweld – Hulp en advies om het te stoppen

Contact opnemen

Huiselijk geweld is een verschrikkelijke en moeilijke situatie. Er komt veel verdriet en angst bij kijken. Er zijn verschillende soorten van huiselijk geweld. Het is vooral goed om te weten dat je iets kunt doen om de situatie te veranderen. Ook als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld. Het is belangrijk om in beweging te komen, zodat je weer perspectief krijgt op een betere toekomst.

Over advocaat Sanne Striekwold

Wat te doen bij huiselijk geweld?

Heb je te maken met huiselijk geweld? Of heb je vermoedens dat iemand te maken heeft met huiselijk geweld? Er is altijd iets wat je kunt doen. Het is moeilijk, maar je staat er niet alleen voor. Dit zijn verschillende mogelijkheden om huiselijk geweld te melden:

Direct gevaar? Bel 112

Is er direct gevaar, of zit je in een dreigende situatie? Bel altijd meteen 112. Er wordt gevraagd of je ambulance, brandweer of politie nodig hebt. Vraag om de politie en je wordt doorverbonden. Zeg je naam en geef je locatie door en vertel in het kort je situatie. De politie zal wanneer nodig vragen stellen, probeer zo duidelijk mogelijk te antwoorden.

Praat er over met een bekende

De eerste stap is om er over te praten, bijvoorbeeld met een vriend of een familielid. Dat kan heel moeilijk zijn. Misschien wil je het liever wegstoppen, negeren. Of misschien schaam je je of ben je bang voor een oordeel van anderen. Niemand wil mishandeld worden. Er over praten is echt de enige oplossing om de situatie te kunnen veranderen.

Huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis

Neem contact op met Veilig Thuis voor advies of hulp. Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij hebben 26 regionale afdelingen door heel Nederland. Op de website vind je meer informatie en kun je met ze chatten als bellen niet mogelijk is. Je kunt ook bellen met het gratis telefoonnummer 0800-2000.

Je krijgt een hulpverlener aan de lijn waaraan je vragen kunt stellen en je hart kunt luchten. De hulpverlener zet alles voor je op een rij. Samen kijk je welke professionele hulp er nodig is.

Gebruik de apotheker

Heb je geen mogelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis, bijvoorbeeld omdat de pleger steeds in de buurt is? Dan kun je een apotheker gebruiken. Maak gebruik van het codewoord ‘Masker 19’ en de apotheker weet dat hij contact op moet nemen met Veilig thuis. Daarvoor maakt hij gebruik van je naam en adresgegevens. Bij direct gevaar zullen zij 112 bellen.

Doe aangifte bij de politie

Ben je mishandeld? Dan heb je recht om aangifte te doen. Het is begrijpelijk dat dit een moeilijke stap is, omdat de pleger een bekende is. Maar door aangifte te doen geef je de politie de gelegenheid onderzoek te doen naar de situatie. Mogelijk komt er een strafproces, lees meer over hoe dat werkt. Als slachtoffer heb je ook recht op een gratis slachtofferadvocaat. Zo worden jouw belangen ook vertegenwoordigd.

Neem contact op met Slachtofferhulp Nederland

Wil je voordat je aangifte doet iemand spreken die met je meedenkt, emotioneel ondersteunt of adviseert? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland. Bezoek de website of bel 0900-0101. Deze hulp is altijd gratis.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door gezinsleden, partner of ex-partner, huisvrienden of familieleden. Er is dus een nauwe relatie tussen het slachtoffer en de pleger van het huiselijk geweld. Vaak heeft de pleger veel macht over het slachtoffer en voelt de slachtoffer zich afhankelijk van de andere persoon. Er is niet altijd sprake van opzet. Soms kan een situatie zo uit de hand lopen dat mensen bijvoorbeeld de zorg voor naasten niet meer aankunnen. Dit kan leiden tot stressvolle situaties met mishandeling als gevolg.

Soorten huiselijk geweld

Huiselijk geweld kent verschillende soorten van mishandeling of verwaarlozing.

Kindermishandeling

Er is sprake van kindermishandeling als het kind onveilig is in een bedreigende of gewelddadige situatie. Er komt niet altijd geweld bij kindermishandeling kijken, verwaarlozing is bijvoorbeeld ook een vorm van kindermishandeling. Vormen van kindermishandeling:

  • Lichamelijke mishandeling : als het kind bijvoorbeeld wordt geslagen door een volwassene.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling: Als het kind bijvoorbeeld steeds wordt uitgescholden of met opzet bang wordt gemaakt.
  • Lichamelijke verwaarlozing: als het kind bijvoorbeeld geen eten krijgt, of nergens kan slapen.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: als het kind bijvoorbeeld geen positieve aandacht krijgt, of getuige is van geweld tussen volwassenen.

Ouderenmishandeling

Bij ouderenmishandeling gaat het niet alleen om lichamelijke of psychische mishandeling. Bij ouderenmishandeling kun je ook denken aan financiële uitbuiting, verwaarlozing of seksueel misbruik.

Ook bij deze vorm van mishandeling geldt dat het niet altijd opzet is, maar dat de mantelzorg bijvoorbeeld te zwaar is geworden.

Eergerelateerd geweld

Bij eergerelateerd geweld kun je denken aan eerwraak, wanneer iemand zonder toestemming wordt uitgehuwelijkt of vrouwenbesnijdenis. Voorbeelden hiervan zijn: lichamelijk geweld of psychische mishandeling zoals extreem strenge controle, vernedering en bedreiging. Maar ook verstoting, gedwongen zelfmoord of eermoord.

Partnergeweld en ex-partnergeweld

Partnergeweld, of als de relatie is verbroken ex-partnergeweld, komt voor in verschillende vormen van lichamelijke mishandeling. Maar ook stalking en psychische mishandeling. De ex-partner hoeft dus niet in hetzelfde huis te wonen om toch te kunnen spreken over huiselijk geweld.

Waarom is er een wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Sinds juli 2013 moeten verschillende sectoren gebruik maken van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder deze sectoren vallen gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. De meldcode huiselijk geweld moet de professionals helpen om goed om te gaan met de signalen. Bij ernstige situaties zijn zij ook verplicht huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis.

Gratis hulp van een slachtofferadvocaat

Als slachtofferadvocaat kan ik je mogelijk helpen, als je te maken hebt met huiselijk geweld. Neem contact met me op als je aangifte gaat doen bij de politie, of al hebt gedaan. Ik luister naar je verhaal, ben discreet en vertel op een begrijpelijke manier hoe het werkt. Tijdens een proces kan er veel op je afkomen, ik help je er door heen. Zo sta je er niet alleen voor.

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer

112

Politie

0900 – 8844

Veilig thuis

0800 – 2000

Slachtofferhulp Nederland

0900 – 0101

Slachtofferadvocaat Sanne Striekwold

06 – 42 17 03 71